Zbigniew Libera jest Partnerem i szefem gdańskiego biura KPMG. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami związanymi z badaniem sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi oraz międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej.

Posiada doświadczenie pracy w KPMG Londyn. Po powrocie do Polski został członkiem Professional Practice Desk - działu specjalizującego się w tematyce MSSF.

Od 2006 roku wchodzi w skład Capital Market Group - zespołu pracowników, który zajmuje się obsługą klientów przygotowujących się do wprowadzenia akcji do obrotu publicznego.

Ukończył ekonomię w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, uzyskał tytuł MBA na Uniwersytecie Kopenhaskim. Posiada kwalifikacje biegłego rewidenta (FCCA – Wielka Brytania i Irlandia Północna, Polska – KIBR nr ewidencyjny 90047) oraz Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego – CIA (USA).

W latach 2007 – 2011 był członkiem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, od 2013 r. jest Członkiem FEE Auditing Working Party (Federation of European Accountants).

Prywatnie jest zapalonym podróżnikiem i hodowcą alpak.