Rejestracja
* Zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. nr 133, poz. 883 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów dla potrzeb związanych z realizacją wydarzenia. Oświadczam, że swoje dane przekazałem/am dobrowolnie. Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo w materiałach promocyjnych.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany adres e-mail korespondencji i materiałów promocyjnych od Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.
pola oznaczone gwiazdką "*" są wymagane