dr inż. Piotr Szewczykowski - Adiunkt na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego (UTP) w Bydgoszczy, pracownik Zakładu Inżynierii Materiałowej i Przetwórstwa Tworzyw.

Absolwent Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej tej uczelni. Studiował również na Uniwersytecie Siegen w Niemczech (program ERASMUS) oraz na Politechnice Duńskiej (DTU), gdzie uzyskał tytuł doktora.

Zajmował stanowisko specjalisty ds. innowacji w Toruńskich Zakładach Materiałów Opatrunkowych S.A., starszego specjalisty sieci Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz pracownika naukowego (postdoctoral researcher) na rzecz firmy Aquaporin A/S. Był uczestnikiem pierwszej edycji programu stażowo-szkoleniowego Top 500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda. Jest współtwórcą Pracowni szybkiego prototypowania SHOPA Design Thinking Workspace na UTP.  W latach 2013 - 2015 działał jako Broker Innowacji z ramienia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rzecz Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej UTP. Ściśle współpracuje z Bydgoskim Klastrem Przemysłowym.