Leszek Józef Walczak jest Prezesem Zarządu – Dyrektorem Naczelnym Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy oraz  Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 4 S.A. z siedzibą w Warszawie.

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z tytułem magistra ekonomii. Skończył kurs dla kandydatów na biegłych rewidentów w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów, uzyskując tytuł biegłego rewidenta.

Pracę zawodową rozpoczął w 1983 roku od pełnienia funkcji zarządczych w zakresie finansów i ekonomii w branży FMCG. Od maja 2001 do stycznia 2015 roku pełnił funkcję Dyrektora Ekonomiczno – Handlowego w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 2 S.A.. Obszary, którymi kierował to przede wszystkim finanse, handel, IT, zarządzanie personelem, zakupy i księgowość. Od 15 stycznia 2015 roku piastuje funkcję Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2. Od 17 lipca 2015 roku zajmuje stanowisko Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 4 S.A. z siedzibą w Warszawie – przedsiębiorstwa  specjalizującego się w remontach silników.