Krzysztof Trepczyński jest Radcą Ministra w Ministerstwie Rozwoju. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych ze Światową Organizacją Handlu (WTO), globalnym systemem handlu, polityką handlową i wielostronnymi negocjacjami handlowymi.

Problematyką międzynarodowych stosunków gospodarczych zajmuje się od 1979r. W latach 1989-1993 był kierownikiem Biura Radcy Handlowego w Iraku. Od 1995r. do 1999r. kierował sekcją ekonomicznego Przedstawicielstwa RP przy UE w Brukseli. Uczestniczył w negocjacjach akcesyjnych Polski do UE. Od 2005r. radca-minister, szef Wydziału Ekonomicznego Ambasady RP w Londynie. W 2011r. został Stałym Przedstawicielem RP przy Światowej Organizacji Handlu (WTO) w Genewie. Od marca 2015r. zatrudniony w Ministerstwie Gospodarki, a następnie w Ministerstwie Rozwoju.