Krzysztof Burnos jest Prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Biegły rewident z bogatym doświadczeniem z zakresu rachunkowości oraz badania sprawozdań finansowych zgodnie ze standardami krajowymi i międzynarodowymi.

Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego oraz Studium Prawa Podatkowego WPiA na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie podjął również studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania.

Od 2005 roku prezes spółki audytorskiej Elma PolAudit Sp. z o.o. W latach 2011-2015 członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz przewodniczący Komisji ds. rozwoju usług biegłego rewidenta w sektorze MŚP. Zasiadał w Komisji ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów, wspierając perspektywę sektora MŚP w procesie wdrażania Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej w Polsce. Od 2003 roku uczestniczył w pracach Komisji ds. współpracy międzynarodowej reprezentując KRBR w międzynarodowych gremiach. Do 2011 roku był członkiem grupy roboczej FEE ds. sektora MŚP i MŚFA działającej przy Federacji Europejskich Księgowych (FEE). Obecnie członek Forum FEE ds. sektora MŚP i MŚFA oraz grupy roboczej FEE ds. ładu korporacyjnego i prawa spółek.