Ewa Sowińska to biegły rewident z ponad dwudziestoletnim stażem pracy w firmach audytorskich. W 2014 roku skończyła studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i od tego czasu zajmuje się także coachingiem biznesu oraz life coachingiem. Ponadto prowadzi szkolenia z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Ewa Sowińska jest Zastępcą Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Od 1 października 2009 roku pełni także funkcję Partnera w ESO Audit. Jest członkiem Rady Konsultacyjnej przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej oraz przewodniczącą Konwentu Pracodawców przy Sopockiej Szkole Wyższej i przewodniczącą Rady Programowej Fundacji Forum Mentorów. Należy do Gdańskiego Klubu Biznesu.

We wcześniejszych latach piastowała stanowisko członka Zespołu do spraw Społecznej  Odpowiedzialności Przedsiębiorstw powołanego przez Ministra Gospodarki oraz Członka Zarządu PricewaterhouseCoopers.

Zasiada w jury konkursu Forum Odpowiedzialnego Biznesu na najlepsze raporty społeczne, w kapitule XI edycji Konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu, oraz w kapitule konkursu Dyrektor Finansowy Roku. Jest członkiem Rady Programowej Open Eyes Economy Summit. Inicjuje spotkania integrujące pomorskie środowisko biznesowe, popularyzując zagadnienia humanizowania biznesu, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz wspierania rozwoju talentów. Należy do Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców.