Bartłomiej Biga jest adiunktem w Katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej (obecnie Katedrze Administracji Publicznej). Udziela się także jako ekspert w think tanku Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego.

Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych uzyskał na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, po obronie rozprawy Ekonomiczna i społeczna analiza prawa ochrony wynalazków (maj 2014). Ukończył także dwa jednolite magisterskie kierunki studiów: prawo oraz administrację na Uniwersytecie Jagiellońskim, a ponadto aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej, gdzie -  po zdanym egzaminie - został wpisany na listę adwokatów.

Specjalizuje się w ekonomicznej analizie prawa, prawie własności intelektualnej (w szczególności w ochronie wynalazków i prawie autorskim), zarządzaniu zasobami niematerialnymi przedsiębiorstw oraz w takich obszarach, jak: efektywność polityk publicznych, działania na rzecz poprawy jakości legislacji i ekonomia kultury.