dr Barbara Stebnowska

Dyrektor studiów MBA Politechniki Gdańskiej na Wydziale Zarządzania i Ekonomii. W pracy dydaktycznej koncentruje się na aspektach związanych z zarządzaniem projektami, szczególnie w ujęciu międzynarodowym. Prowadzi zajęcia ze studentami z Europy, Azji i Afryki.

Jest autorką artykułów związanych z zarządzaniem kompleksową jakością TQM oraz zarządzaniem projektami w przedsięwzięciach pozabiznesowych, w tym sportowych.
Jej aktualne zainteresowania badawcze koncentrują w obszarze kultury i sztuki oraz na aspektach przedsiębiorczości artystów.