Dorota Sobieniecka-Kańska jest dyrektorem Gdańskiego Klubu Biznesu, wydawcą, dziennikarką, wykładowcą, doradcą public relations  i CSR. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Gdańskim, została stypendystką Goethe Institut w Monachium oraz Mander College of  Higher Education w Bedford (Wielka Brytania).

Zasiada w Radzie Konsultacyjnej przy Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Gdańskiej, należy do Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Ministerstwa Gospodarki. Doradza firmom i instytucjom w zakresie public relations. Wykłada PR, media relations i etykę biznesu w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Managerów, Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i Bydgoszczy. Jest redaktorem i tłumaczem wydawnictw książkowych. Współpracuje z rozgłośniami radiowymi i tv. Jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Mediów oraz Federation Internationale des Journalistes et Ecrivains du Tourisme przy UNESCO.

W przeszłości była kierownikiem literackim Teatru Muzycznego pod dyrekcją Jerzego Gruzy, dziennikarką (zastępcą redaktora naczelnego, redaktor naczelną, publicystką „Głosu Wybrzeża”), Prezesem Zarządu wydawnictwa Baltic Press (wydawca anglojęzycznego dwumiesięcznika „Baltic Transport Journal”), dyrektorem Biura Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Morskiej.