Dominik Solski jest radcą prawnym w Siemens Legal odpowiedzialnym za opiniowanie, tworzenie oraz negocjowanie umów i innych dokumentów wynikających z działalności operacyjnej, w tym w zakresie IPR. Ponadto udziela porad prawnych w bieżącej działalności, prowadzi szkolenia, udziela wsparcia prawnego w postępowaniach w obszarze zamówień publicznych, postępowań przetargowych oraz w transakcjach M&A (fuzje, przejęcia, reorganizacje).

Jako radca prawny z dwunastoletnim doświadczeniem zawodowym (jeszcze przed dołączeniem do Siemens Legal), pracował między innymi dla Dentons (poprzednio Salans) - Associate, Norton Rose, Allen & Overy (stanowisko Senior Associate). Doradzał w obszarze fuzji i przejęć (M&A), obejmującym prywatyzacje oraz transakcje i reorganizacje w sektorze bankowym; w obszarze transakcji private equity; a także zamówień publicznych (tym w projektach infrastrukturalnych oraz w sektorze obronnym, obejmujących reprezentowanie klientów przed KIO). Brał udział w m.in. przetargach prowadzonych przez Ministerstwo Obrony Narodowej na dostawę uzbrojenia oraz przez GDDKiA na elektroniczny system poboru opłat drogowych. Swoją wiedzą wspierał także branżę farmaceutyczną, infrastrukturalną, sektor obronny oraz finansowy.