KONFERENCJA ROZPOCZYNA SIĘ ZA

  O KONFERENCJI

  Koncepcja nowoczesnego przedsiębiorstwa obejmuje w coraz większym stopniu wartości niematerialne: od wypracowanych wewnętrznie procesów, strategii i znaków towarowych, poprzez kapitał ludzki, łańcuch powiązań biznesowych, po komunikację z otoczeniem, a także renomę.

  Standardy rachunkowości nie dają narzędzi do ich właściwej wyceny, a przecież wartości te są ukrytym bogactwem stanowiącym o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

  Konferencja „Wartości niematerialne w rozwoju firmy”, organizowana w Bydgoszczy z okazji 25-lecia naszego samorządu, wpisuje się w cykl wydarzeń współtworzonych przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów dotyczących biznesu  społecznie odpowiedzialnego, kształtowanego przez wartości oraz zarządzania zasobami, których nie odnajdziemy w raportach finansowych.

  W imieniu Regionalnej Rady Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Bydgoszczy serdecznie zapraszam.
  Prezes Marzenna Rycharska

  01

  AGENDA

  REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat

  OTWARCIE KONFERENCJI

  Powitanie uczestników. Marzenna Rycharska – Prezes Regionalnego Oddziału w Bydgoszczy Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, Ewa Sowińska - członek Rady Programowej Open Eyes Economy Summit, Krzysztof Burnos Prezes Polskiej Izby Biegłych Rewidentów i Rafał Bruski Prezydent Miasta Bydgoszczy

  Nowe podejście do wartości w biznesie

  Wykład wprowadzający „UKIERUNKOWANA DYFUZJA NIEMATERIALNYCH ZASOBÓW FIRM” wygłosi dr Bartłomiej Biga z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  Dyskusja Panelowa

  Dyskusję panelową poprowadzi Dorota Sobieniecka-Kańska (Gdański Klub Biznesu)
  Paneliści: dr Bartłomiej Biga, Dominik Solski (Siemens Polska), Zbigniew Libera (KPMG),Krzysztof Burnos (Krajowa Rada Biegłych Rewidentów), dr inż. Piotr Szewczykowski (UTP), Krzysztof Trepczyński (Ministerstwo Rozwoju).

  Przerwa Kawowa

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat

  Jak rozwijać talenty w firmie?

  Wykład wprowadzający „WARTOŚCI PO POLSKU. JAK Z NICH UTKAĆ SPOŁECZNĄ KREATYWNOŚĆ?" wygłosi prof. Tomasz Szlendak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

  Dyskusja Panelowa

  Część panelową poprowadzi Ewa Sowińska (OEES)
  Paneliści: prof. Tomasz Szlendak, dr Barbara Stepnowska (MBA Politechniki Gdańskie)j, Anna Grosiak (Siemens Polska), Leszek Walczak (WZL nr 2), Jakub Wojnarowski (ACCA), Maciej Grabski (Olivia Business Centre).

  Część Bankietowa

  Obiad, lampka szampana i jubileuszowy tort z okazji 25-lecia Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  02

  PRELEGENCI

  dr Bartłomiej Biga

  Adiunkt w Katedrze Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Udziela się także jako ekspert w think tanku Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego.

  prof. Tomasz Szlendak

  Dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Jako socjolog kultury i socjolog rodziny bada zmiany obyczajów, praktyki kulturalne, praktyki socjalizacyjne oraz relacje między płciami.

  03

  MODERATORZY

  Dorota Sobieniecka – Kańska

  Dyrektor Gdańskiego Klubu Biznesu, wydawca, dziennikarka, wykładowca,  doradca public relations  i CSR. Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego,  stypendystka Goethe Institut w Monachium.

  Ewa Sowińska

  członek Rady Programowej Open Eyes Economy Summit, zastępca Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, członek jury konkursu Forum Odpowiedzialnego Biznesu na najlepsze raporty społeczne, kapituły konkursu Dyrektor Finansowy Roku.

  04

  PANELIŚCI

  Dominik Solski

  Radca prawny w Siemens Legal, odpowiedzialny za opiniowanie, tworzenie oraz negocjowanie umów,  w tym w zakresie prawa własności intelektualnej.

  dr Barbara Stepnowska

  Dyrektor studiów MBA Politechniki Gdańskiej na Wydziale Zarządzania i Ekonomii. W pracy dydaktycznej koncentruje się na zarządzaniu projektami

  Anna Grosiak

  Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu w Siemens Sp. z o.o. oraz Pełnomocnik Zarządu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Różnorodności.

  Jakub Wojnarowski

  Dyrektor Zarządzający w ACCA Polska i Kraje Bałtyckie, odpowiedzialny za rozwój ACCA i budowanie rozpoznawalności kwalifikacji ACCA.

  Leszek Józef Walczak

  Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 SA w Bydgoszczy oraz WZL Nr 4 SA w Warszawie.

  Zbigniew Libera

  Szef biura gdańskiego w KPMG. Członek zespołu Capital Market Group przygotowującego prospekty emisyjne i wprowadzenie akcji do obrotu publicznego.

  Krzysztof Burnos

  Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Biegły rewident z bogatym doświadczeniem z zakresu rachunkowości oraz badania sprawozdań finansowych.

  dr inż. Piotr Szewczykowski

  Adiunkt na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego (UTP) w Bydgoszczy.

  Maciej Grabski

  Pomysłodawcą, twórca i prezes Olivia Business Centre w Gdańsku, jednego z najprężniej rozwijających się hubów biznesowych w Polsce.

  Krzysztof Trepczyński

  jest Radcą Ministra w Ministerstwie Rozwoju. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych ze Światową Organizacją Handlu (WTO).

  05

  REJESTRACJA

  BIEGLI REWIDENCI

  Opłata dofinansowana ze środków samorządu. Udział w konferencji zostanie zaliczony biegłym rewidentom w ramach samokształcenia zawodowego w  wymiarze 6 godzin.

  100 PLN

  (+23% VAT)

  PRZEDSIĘBIORSTWA, ORGANIZACJE

   

   

  250 PLN

  (+23% VAT)

  06

  PATRONI

  07

  PARTNERZY

  08

  SPONSORZY

  09

  MATERIAŁY DO POBRANIA

  PREZENTACJA  Jak rozwijać talenty

  Wojnarowski – PIBR Bydgoszcz 19 września 2017

  PREZENTACJA Ukierunkowana dyfuzja niematerialnych zasobów firm

  Biga – Bydgoszcz 19 września 2017

  RELACJA Konferencja PIBR

  Bydgoszcz 19 września 2017

  10

  GALERIA

  10

  KONTAKT

  Miejsce

  Centrum Kongresowe Opery Nova, ul. Marszałka F. Focha 5

  Telefon

  (52) 349 55 80, 602 870 438